GA4 Tip #14 – Prepojenie Google ads a Google Analytics 4

Prepojenie Google Analytics 4 s účtom Google Ads umožní tok údajov medzi týmito dvoma službami.

Najdôležitejšie výhody:

  • Viete si pozrieť svoje  kampane a dimenzie Google Ads v prehľadoch GA4
  • Importovanie konverzií z GA4 do konta Google Ads
  • Používanie remarketingových publík z GA4 v Google ads

Ako na to:

  1. Admin (Správca) > Property (Vlastníctvo) > Google Ads Linking
  2. Vyberte Google ads účet, ponechajte zapnuté personalizované reklamy a automatické označovanie (auto-tagging).


Gabriel Jurčo

Gabi sa za 5 rokov strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti medzinárodné e-shopy 6+trhami a 8-cifernými obratmi.