GA4 Tip #14 – Propojení Google ads a Google Analytics 4

Propojení Google Analytics 4 s účtem Google Ads umožní tok dat mezi těmito dvěma službami.

Nejdůležitější výhody:

  • Dokážete si prohlédnout své kampaně a dimenze Google Ads v přehledech GA4
  • Importování konverzí z GA4 do účtu Google Ads
  • Používání remarketingových publik z GA4 v Google ads

Jak na to:

  1. Admin (Správce) > Property (Vlastnictví) > Google Ads Linking
  2. Vyberte Google ads účet, ponechte zapnuté personalizované reklamy a automatické označování (auto-tagging).



Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.