Személyes adatok védelme

Információ és a személyes adatokhoz való hozzáférés
a 2016/679-es számú EU-rendelet 13. cikke alapján (GDPR)

1. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei: 6CLICKZ s.r.o., bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által tartott nyilvános nyilvántartásba, C rész, 296107 sz. Székhely: Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2, Csehország.
2. Az érintettek: az adatkezelő ügyfelei és üzleti partnerei.
3. Személyes adatok terjedelme: az ügyfél / üzleti partner által a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokban megadott információk, a felhasználó által a www.6clickz.com űrlapon megadott adatok az üzenetnek elküldéséhez.
4. A feldolgozás célja: áruk / szolgáltatások nyújtása, hírlevelek küldése, a www.6clickz.com űrlapon küldött üzenetek feldolgozása.
5. A feldolgozás jogi alapja (címe): a szerződés teljesítése, a jogi kötelezettség teljesítése, a jogos érdek.
6. Az adatkezelő szándéka a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítására: az adatkezelő nem továbbítja az adatokat.
7. A személyes adatok feldolgozásának időtartama: a szerződés teljesítésének ideje alatt a hírlevélből való visszavonásig, vagy. a GDPR 21. cikke szerinti kifogást nem érinti a törvényes archiválási időszakok szerinti feldolgozás
8. A GDPR szerinti jogok: A GDPR szerint az érintettnek bizonyos jogai vannak: a GDPR 15. cikke szerinti személyes adatokhoz való hozzáférés megkövetelésére, a GDPR 16. cikke szerinti személyes adatok helyesbítésére vagy a GDPR 18. cikkében meghatározott adatfeldolgozás korlátozására és a törlésre vonatkozó jog a 17. cikk 1. bekezdésének a), c) és f) pontja alapján (nem vonatkozik a szerződés szerinti feldolgozásra). Továbbá joga van ellenvetéseit felhozni a GDPR 21. cikke szerint az adatok feldolgozása és a GDPR 20. cikke szerinti adatátvitelhez való joga ellen a gdpr@6clickz.com címre történő üzenet elküldésével.
9. Ha az alany úgy véli, hogy a személyes adatok védelméhez való joga megsérült, joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz (www.uoou.cz).
10. A személyes adatok biztosítása jogi és szerződéses követelmény.
11. Nincs automatikus döntéshozatal vagy profilalkotás.