PPC Novinky 2

Vítejte v našem novém příspěvku, kde přinášíme zajímavé aktualizace ze světa PPC reklamy. Dnes se podíváme na novinky, které ovlivní způsob, jakým optimalizujeme kampaně a cílení reklam.

Similar Audiences by měly 1. Srpna 2023 zmizet ze všech kampaní

Přestože začátkem srpna 2023 similar audiences zmizí z kampaní, budeme schopni jejich historická data nadále vidět. Kampaně Display, Discovery a YouTube (Video Action Campaigns) se automaticky přepnou na optimized targeting. A video kampaně s Awareness/Consideration goals se přepnou na audience expansion.

Jaký je rozdíl mezi optimized targeting a audience expansion?

 1. Optimized targeting se dívá i na jiné segmenty publika, které jste v kampani vybrali ručně, a hledá segmenty publika, které jste mohli přehlédnout, abyste zlepšili výkonnost kampaně. Je dostupný pro Display, Discovry a video kampaně, které využívají jako cíl Sales, Leads nebo Website traffic. Optimized targeting nabízí širší zacílení v porovnání s rozšířením publika.(Google)
 2. Audience expansion pomáhá snadněji oslovit více lidí, kteří jsou pro vás důležití, tedy Google hledá další konverze rozšířením na segmenty publika, které se podobají vašim ručně vybraným segmentům. Je dostupný pro video kampaně, které jsou jako „product and brand cosideration“ nebo „brand awareness and reach“. (Google)

Novinka ve Skliku – Cílení Lookalice

Pomocí Lookalike můžeme oslovit nové relevantní uživatele a rozšířit tak zásah obsahových reklam. Minimální velikost publika je 1000 uživatelů, maximální je 100 000. Lookalice vytvoříte pouze pro publika, která dosáhla požadovaných 1000 uživatelů, proto je možné, že při vytváření zbývající publika neuvidíte.

Jak na seznam lookalice?

 • Přejdeme na záložku Nástroje > Retargeting > Vytvořit retargetingový seznam
 • Jako typ seznamu si vybereme lookalice
 • Dále si vybereme zdrojový seznam z již vytvořených retargetingových seznamů
 • Jako poslední si můžeme zvolit zásah lookalice, na výběr jsou tři možnosti:
  1. Široký zásah: poskytne největší možné publikum, které jsme vyhodnotili jako dostatečně podobné zdrojovému seznamu RTG.
  2. Optimální zásah: doporučený zásah
  3. Přesný zásah: představuje výběr uživatelů s nejvyšší podobností s vybraným zdrojovým seznamem (Sklik)

Editování RSA reklam z přehledu

Pro responsive search ad přibyla úprava reklam z přehledu. Nyní lze editovat konkrétní headliner nebo description přímo v přehledu bez nutnosti proklikat se na editování celé RSA reklamy.

Nová možnost při vytváření PMax kampaně

Při vytváření Performance Max máme nyní možnost povolit nebo zamítnout Automatically created assets. Text assets umíme povolit i bez Final URL expansion, ale Final URL expansion zapneme pouze pokud máme povoleno Text assets. Navazuje na to i novinka v recommendation, která vyzývá, abychom dali upgrade z DSA na PMAX kampaně.

Brand restrictions pro Search kampaně a Brand exclusions pro PMAX kampaně

Brand restrictions

Brand restrictions omezí návštěvnost s volnou shodou tak, aby se zobrazovala pouze při vyhledáváních, která zahrnují značky, které vyberete (Xiaomi) nebo produkty, které souvisí s těmito značkami (Mi Band 7). Brand restriction zapneme jen pro search kampaně na úrovni nastavení kampaně. Maximálně lze přidat 10 brandů. Pro spuštění brand restrictions je nutné mít zapnuto target Roas nebo target CPA, na jiném smart biddingu to zatím nefunguje.

Brand exclusions pro PMAX kampaně

Narozdíl od Brand restrictions vám Brand exclusion umožní vyloučit brand, na který nechci aby se mi kampaň zobrazovala. Daná možnost funguje pouze pro PMax kampaně. Brand list se nastavuje v Shared libary, kde až po vytvoření listu se vyberou PMax kampaně, kde chci brand exclusion použít.(Google)

Page Feed pro Performance Max

Page Feed můžeme použít k specifikování, které URL adresy mají být použity v reklamách pro kampaň Performance Max.

Pomáhá Google Ads zkontrolovat, zda jsou všechny relevantní stránky indexovány, určit, kdy zobrazit reklamy a kam přesměrovat návštěvníky na webové stránce.

Před Nahráním

Třeba si vytvořit excel tabulku:

Je nutné vymazat duplicitní URL

Schválení Page Feedu trvá 2 – 14 dní

Kam ho nahrát?

GADs : Tools and settings  → Setup → Business data  →  Modré plus → Page feed

Do již existující PMax jej nahrajeme přes additional settings v konkrétní kampani, měl by se tam nacházet pod pojmem Page Feed. Abychom ho mohli nahrát musíme mít zapnuto “automatically created text assets”. (Google)


Hanka Palčinská

Naše pracovitá Hanka je odbornicí s vášní pro Google Ads, Skripty, Testy a Experimenty PPC strategie – v tom se zkrátka cítí jako ryba ve vodě.