PMAX Skript

Svet marketingu sa neustále mení a to čo platilo včera, už nemusí byť platné dnes. Ako zvládnuť tento chaos a udržať si prehľad? Ako efektívne analyzovať prínos vykonaných zmien v účte reklamného systému a včas odhaliť chyby? Predstavte si skript, ktorý vám ponúkne 5 kľúčových metrík v 5 prehľadných grafoch, všetko vystavané na dátach za 180 dní. A najlepšie na tom? Tieto dáta sú rozdelené podľa platforiem, kde sa reklama zobrazuje.

Tento skript je výnimočný nielen preto, že sa jednoducho nasadí, ale aj preto, že jeho výstupy sú jednoducho vizualizované v Looker. Máte možnosť vidieť rozdelenie až do takej detailnosti ako sú dni, týždne alebo mesiace.

Vďaka nemu dokážeme lepšie analyzovať dopad zmien, akými sú pridanie novej reklamy, úprava tROAS a budgetu. Okamžite dokážeme odhaliť bugy, či vykonané chyby v kampaniach. Ako bonus, môžeme sledovať dopad na pmax, ak robíme nastavenia v iných kampaniach.

Už ste zvedaví, ako a kde tento skript využívame? Ukázal som to na dvoch príkladoch počas PPC Restart. Prezentáciu si môžete pozrieť tu. Alebo si pozrite naše video:

Postup ako nastaviť PMAX report:

Krok 1.

Vytvoríme si kópiu Config spreadsheetu Template Config spreadsheet PMAX, ktorý nám poslúži pre jednoduché nastavenia.

Krok 2.

Vytvoríme si kópiu spreadsheetu Template PMAX Cost Daily, ktorý bude slúžiť na ukladanie dát.

Krok 3.

Vyplníme Config spreadsheet.

Config spreadsheet obsahuje 4 stĺpce, ktoré potrebujeme vyplniť:

Stĺpec A (Client): Slúži na identifikáciu klienta.

Stĺpec B (Google Ads Account): Tu je potrebné zadať id Google Ads účtu v tvare “123-456-7890”.

Stĺpec C (Spreadsheet): Tu je potrebné vložiť url adresu k dokumentu “PMAX Cost Daily”, v tvare “https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxx/edit”.

Stĺpec D (Days back): Slúži na definovanie počtu dní, za ktoré chceme sťahovať dáta. Odporúčaná hodnota je “180”.

Config spreadsheet slúži na definovanie účtov, z ktorých chceme sťahovať dáta. Každý riadok reprezentuje samostatný účet klienta. Taktiež je potrebné mať pre každého klienta vytvorený samostatný súbor “PMAX Cost Daily” (Krok 2.).

Je možné pridať viacerých klientov do Config spreadsheetu. Ich počet záleží od veľkosti klienta a počtu kampaní. Treba brať ohľad na to, že Google Ads Script má timeout 30 minút.

Krok 4.

Skopírujeme skript https://drive.google.com/file/d/1871wkHZG5Eu4ZvBCKMzp6XEPtuFQjtYG/view?usp=sharing a vložíme ho do Google Ads.

Skript vložíme na úrovni MCC účtu, nie na úrovni klientského účtu!

Google Ads > Tools and Settings > Bulk Actions > Scripts

Klikneme na  “+” > New script

Krok 5.

V 9. riadku v skripte vložíme url adresu Config spreadsheetu v tvare “https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxx/edit”

Krok 6.

Skript uložíme a spustíme.

Krok 7.

Nastavíme frekvenciu ako často a kedy sa má skript spúšťať.

Krok 8.

Vytvoríme kópiu reportu https://lookerstudio.google.com/reporting/49288c9e-c3c5-45dd-8e81-c5795205e8e7

Hore vpravo klikneme na tri bodky a následne na “Make a copy”. Týmto sa nám vytvorí vlastný report, do ktorého v ďalšom kroku pridáme dáta.

Krok 9.

Po skopírovaní reportu je potrebné pridať dátový zdroj. To spravíme nasledovne:

V hornom menu klikneme na Resources > Manage added data sources > Add data source.

Vyberieme Google Sheet a nájdeme spreadsheet, ktorý sme si vytvorili v Kroku 2.

Vyberieme záložku “PMAX Daily Data”.

Klikneme na Add a chvíľku počkáme pokiaľ sa dátový zdroj načíta.

Krok 10.

Po jeho načítaní klikneme v hornom menu na File > Report settings.

Vpravo sa otvoria nastavenia a vyberieme “Select Data Source”, a vyberieme si dátový zdroj ktorý sme si pridali v Kroku 9.
Lukáš Hvizdoš

Hvizdy v 6clickz vedie PPC tím. Stojí za vznikom interných toolov 6ixWand a Scarabaeus. Miluje tvorbu vlastných reportov a skriptov pre automatizáciu a prácu s Google Ads API.