GA4 Tip #10 – Udalosti a konverzie

Z Universal Analytics ste určite zvyknutí na  events (udalosti), goals (ciele) a transactions (transakcie – pre e-shopy). V GA4 sú len events a conversions (konverzie).

Udalosť je interakcia používateľa s vašou webovou stránkou alebo aplikáciou. Medzi udalosti môžu patriť kliknutia na tlačidlo, zobrazenia videa, odoslanie formulára, stiahnutie, pridanie do košíka, atď. Udalosti sa sledujú pomocou parametrov udalosti, ktoré poskytujú ďalší kontext a podrobnosti o interakcii používateľa.

Konverzie sa na druhej strane vzťahujú konkrétne na akcie používateľov, ktoré sú v súlade s vašimi obchodnými cieľmi, napríklad uskutočnenie nákupu alebo vyplnenie kontaktného formulára. V GA4 je každá konverzia udalosťou, ale nie každá udalosť je konverziou. V prípade e-shopov je zvyčajne udalosť nákupu (purchase event) označená ako konverzia predvolene. Ako konverzie však môžete označiť alebo zrušiť označenie aj akýchkoľvek iných udalostí.

Mali by ste mať na pamäti, že tieto zmeny ovplyvnia vaše metriky, napríklad konverzný pomer, a takitiež, že tieto zmeny nie sú retroaktívne. To znamená, že ak dnes označíte udalosť ako konverziu a o niekoľko dní neskôr ju zrušíte, vaše dáta v reportoch nebudú konzistentné. Napriek tomu môžete na riešenie tejto situácie použiť filtre a vlastné reporty v sekcii Explorations.

Udalosti môžete označiť ako konverzie alebo ich vyňať z konverzií v časti Admin > Events.Gabriel Jurčo

Gabi sa za 5 rokov strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti medzinárodné e-shopy 6+trhami a 8-cifernými obratmi.