Ako plánovať Facebook kampane

Stalo sa vám, že vaše facebook kampane začali stagnovať či prestali úplne fungovať? Pripravila som si pár stručných tipov, ktoré by ste mali vedieť pri každom plánovaní reklamných kampaní na Facebooku. Možno ich poznáte, no opakovanie je matkou múdrosti.

Vždy pred spustením kampaní si potrebujeme stanoviť ich cieľ:

  1. REACH – Osloviť, čo najväčší počet unikátnych užívateľov
  2. INSPIRE – Každá firma by mala svojou komunikáciou a prístupom inšpirovať ostatných
  3. GROW – Zamerať sa na rast podnikania
  4. MEASURE – Bez merania a analýzy sa nikam neposunieme
  5. CONNECT – Dôležité sa je tiež spojiť so svojimi zákazníkmi, komunikovať s nimi a vybudovať si s nimi kvalitné vzťahy

Ak sú nám všetky tieto ciele jasné, môžeme sa pustiť do plánovania a tvorby samotných kampaní. Už samotný facebook sa vás pri tvorbe kampane opýta, o akú kampaň sa bude jednať – aký bude jej cieľ (objectives). Facebook rozdelil ciele do 3 celkov, podľa toho v akej fáze nákupného cyklu sa zákazník nachádza.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/6clickz.com/uploads/2020/10/screenshot-2020-10-16-at-14-39-54.png

Awareness je fáza, v ktorej oslovujeme nových užívateľov – potencionálnych zákazníkov, ktorí o nás a o našej firme či produkte ešte nepočuli. V tejto fáze sa s nami zákazník zoznamuje.

Consideration je druhá fáza, v ktorej už o nás zákazník vie. Už o nás počul, tuší kto sme, ale sám si nie je istý, či nás vôbec pozná. Potrebujeme prezentovať naše konkurenčné výhody a dôvody, prečo sme práve my tí najlepší. V tejto fáze sa zákazník rozhoduje.

Conversion je posledná fáza, počas ktorej usilejeme konvertovať návštevníkov na zákazníkov. Ide väčšinou o remarketingové a znovu pripomínajúce sa reklamné kampane. V tejto fáze zákazník nakupuje – prinesie konverziu.

Pri voľbe zamerania kampane treba myslieť aj na to, že každé jedno zameranie sa správa inak – a teda je ho potrebné inak aj optimalizovať. Nižšie vám prikladáme menší ťahák od Facebooku:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/6clickz.com/uploads/2020/10/screenshot-2020-10-08-at-10-14-17.png
Po zvolení správneho zamerania kampane, nasleduje voľba správneho publika (audiences) a umiestnenia (placements). Publík poznáme mnoho a každé využitie iného publika by mohlo byť na samostatný článok. Vieme si však voliť z vlastných (custom audiences) alebo z podobných (lookalike audiences) publík a vždy sa pri ich tvorbe rozhodujeme v závislosti od toho, v ktorej fáze nákupneho cykla sa pohybujeme a koho chceme osloviť.

Čo sa týka umiestnenia reklám (placements), máme možnosť vybrať konkrétne umiestenia, v ktorých sa bude naša reklama zobrazovať alebo automatické umiestnenia (automatic placements), kde za nás vyberá umiestnenia reklám sám facebook. Väčšinou otestuje všetky a následne rozdeľuje váš rozpočet medzi jednotlivé placementy na základe jeho algoritmu a ceny v aukcii (bidding).

Tu sa dostávame k spomínanému biddingu – čiže reklamnej aukcii, kedy sa Facebook podľa výšky bidu rozhodne, ktorú reklamu na konkrétnej facebook nástenke práve zobrazí. Aj tu máme na výber viacero možností. Jedná sa o “lowest cost”, “cost control” a “bid control”. Tiež vám sem preto pridáme menší ťahák od Facebooku.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/6clickz.com/uploads/2020/10/screenshot-2020-10-08-at-10-20-19.png

Vždy je potrebné zvoliť správne nastavenia, ktoré volíme podľa naších cieľov a podľa toho, čo od kampane očakávame a koho ňou oslovujeme. Ak by bol náš cieľ napríklad udržať stabilnú cenu za objednávku, zvolíme “cost cap” a podobne.

V neposlednej rade je dôležitý náš rozpočet. Je veľmi dôležité správne stanoviť výšku rozpočtu pre správne fungovanie reklamných kampaní. Minimálny rozpočet sa počíta následovne:

  1. Audience size x Desired reach (%) x Desired frequency x Desired campaign length = Impressions needed
  2. Impressions needed x CPM  price / 100 = Budget needed

Po vypočítaní si už len zvolíme, či by sme chceli denný rozpočet (daily budget) alebo celkový rozpočet (lifetime budget). Pri dennom rozpočte zadávame sumu, ktorú facebook môže (ale nemusí) minúť počas jedného dňa. Pri celkovom rozpočte zadávame sumu na jednu celú kampaň či reklamnú zostavu.

A na záver prichádza najdôležitejšia časť – kreatíva. Tu sa určite hodí citát od samotného Facebooku:

More than 50% is driven by the quality of creatives.

Kreatíva reklamy je naozaj veľmi dôležitá a bola by veľká škoda ju len tak odfláknuť. Taktiež je veľmi dôležité prispôsobiť svoju reklamu mobilom, pretože väčšina objednávok dnes prichádza hlavne z mobilných zariadení. Vertikálne kreatívy teda “vládnu facebooku”.

Poradili by sme vám tiež vždy použiť v danej kreatíve vašu značku a sledovať si frekvenciu zobrazovania reklamy (ad frequency). Pri vysokej frekvencii totiž dochádza k takzvanej “creative fatigue” kedy vo väčšine poklesne CTR (miera prekliku) a zvýši sa CPA (cena za zvolenú akciu – napríklad cena za klik).

 

Kristína Šuvadová

Vždy dobre naladená a usilovná ako včielka. Pracuje pri škole, veľmi rýchlo sa posúva maká na sebe. Postará sa nielen o váš Facebook, ale aj Instagram.