strategie

Mar 7, 2023
strategie

Proč použít MER místo PNO nebo ROAS pro vyhodnocování kampaní?

Zdroj: Daasity MER (marketing efficiency ratio) nebo poměr marketingové efektivnosti je ukazatel marketingové výkonnosti, který měří účinnost marketingové kampaně porovnáním nákladů na kampaň s dosaženými příjmy nebo ziskem. Poměr marketingové efektivnosti se…