GA4 Tip #9 – Nejdůležitější události

Události (event) v GA4 jsou interakce uživatelů s vaší webovou stránkou nebo aplikací, které se sledují pomocí sledovacího kódu GA4. Události mohou zahrnovat širokou škálu akcí, například klepnutí na tlačítko, zobrazení videa, odeslání formuláře nebo stažení. Nebo v elektronickém obchodu interakce s produkty, kroky u pokladny, nákupy, atp.

V systému GA4 jsou události kategorizovány podle parametrů události, které poskytují další kontext a podrobnosti o interakci uživatele. Existuje několik parametrů událostí doporučených Google a pro každou událost si můžete vytvořit také vlastní parametry.

Události lze sledovat pomocí sledovacího kódu GA4, který lze přidat na webovou stránku nebo do aplikace pomocí nástroje Google Tag Manager. Po nasazení sledování událostí můžete v rozhraní GA4 zobrazit přehledy událostí a analyzovat chování uživatelů a identifikovat trendy a příležitosti k optimalizaci.

Přestože Google poskytuje přesný seznam eventov, které by se měly v GA4 používat, ne všechny jsou stejně užitečné. Naše best practice pro e-commerce eventy je nasazení minimálně těchto eventov:

view_item
add_to_cart
remove_from_cart
begin_checkout
add_shipping_info
add_payment_info
purchase

Pro další měření nebo leadgen to může být ještě generate_lead nebo form_submit.

Jakmile máte tyto eventy nasazeny, můžete krásně sledovat pohyb uživatelů v rámci stránky, míru opuštění košíku v jednotlivých krocích a samozřejmě nákupy.

Samozřejmě to je jen minimum, pokud tomu nechcete věnovat moc času. Při každém nasazení nebo auditu GA4 přistupujeme individuálně a nastavujeme eventy a parametry dle potřeb klienta. Používáme přitom náš GA4 standard events cheatsheet, který si můžete stáhnout zde.

Chcete se naučit, jak tyto události nasadit přes GTM a mít tak základní nastavení GA4 za pár hodin z krku? Podívejte se na náš GA4 Toolbox Essentials!

Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.