GA4 Tip #13 – Tvorba reportů na míru přes Explorations

Kromě standardních reportů můžeme v GA4 využít sekci Explore. Tato část je opravdovou silou GA4, jelikož nabízí velkou variabilitu v tvorbě reportů. Je to něco jako in-app Looker Studio.

Reporty, které si nejčastěji tvoříme, jsou různé verze funnel reportů (funnel exploration, trended funnel), sales performance nebo site search report. Tyto reporty známe z UA, v GA4 však v základním nastavení nejsou. K dispozici je galerie reportů, případně si umíme vytvořit report od začátku.

Video – jak používat path exploration:


Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.