GA4 Tip #12 – Import non-Google nákladů (GA4 cost import)

Proč bychom měli importovat do GA4?

Všechny údaje o příjmech a nákladech byste měli mít na jednom místě, abyste měli úplný přehled o svých KPI:

  1. Blended CPA / Blended ROAS
  2. MER

GA4 je nejlogičtější a nejjednodušší místo, kde je můžete mít.

Co k tomu potřebujete?

  1. Mít nastavené UTM parametry podle požadavků GA4 ve všech kampaních mimo Google. Přidejte parametr utm_id do všech svých final URL ve všech marketingových kanálech.
  2. Nástroj pro získávání nákladů z kampaní mimo Google (Apps script, Supermetrics atd.) nebo si je můžete zapisovat ručně.
  3. Formátování dat do šablony csv od Google.

Jak to udělat?

  1. Přejděte do části Admin > Data Import
  2. Klepněte na položku Vytvořit zdroj dat (Create data import)
  3. Vyberte cost import, pojmenujte jej a nahrajte soubor csv
  4. Údaje z tabulky zmapujte a nahrajte je ručně.

Pokud jste tabulku připravili správně, měli byste mít 100% míru nahrání (upload rate) a míra shody (match rate) by měla být co nejblíže 100%. Nezapomeňte, že match rate se vypočítává na základě posledních 90 dnů, takže pokud nahrajete údaje o nákladech za předchozích 45 dní, match rate bude 50 %.

Když jste to udělali, v části Reports se zobrazí report non-Google costs. Pokud jste vše udělali dobře, uvidíte zobrazení, prokliky, obrat a ROAS z non-Google kanálů, jako je Facebook nebo TikTok. Pomůže vám to vyhodnotit celkovou výkonnost vašich marketingových aktivit.

Existuje také alternativa automatického nahrávání těchto nákladů prostřednictvím serveru SFTP, ale nastavení je složité. Pokud to však uděláte, nebudete již muset dělat manuální import a budete mít denně čerstvé údaje o nákladech na úrovni kampaní.


Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.