Proč použít MER místo PNO nebo ROAS pro vyhodnocování kampaní?

Zdroj: Daasity

MER (marketing efficiency ratio) nebo poměr marketingové efektivnosti je ukazatel marketingové výkonnosti, který měří účinnost marketingové kampaně porovnáním nákladů na kampaň s dosaženými příjmy nebo ziskem.

Poměr marketingové efektivnosti se vypočítá vydělením výnosů nebo zisku dosažených kampaní náklady na kampaň. Pokud například marketingová kampaň vygeneruje výnosy ve výši 100 000 EUR a náklady ve výši 10 000 EUR, poměr marketingové efektivnosti bude 10:1.

Vysoký MER znamená, že marketingová kampaň generuje vysokou návratnost investic (ROI), a proto se považuje za efektivní. Naopak nízká hodnota MER znamená, že kampaň nevytváří dostatečné příjmy nebo zisk a možná ji bude třeba přehodnotit nebo upravit.

MER lze použít k porovnání efektivnosti různých marketingových kanálů nebo kampaní a může marketérům pomoci při rozhodování na základě údajů o tom, kam přidělit své zdroje. Výpočtem MER pro každou kampaň mohou marketéři zjistit, které kampaně generují nejvyšší návratnost investic, a podle toho upravit své strategie.

Níže můžete vidět graf s trendem nákladů na reklamu na Facebooku v porovnání s celkovým obratem našeho klienta. Můžete vidět korelaci mezi zvýšenými výdaji na reklamu a celkovým obratem. Scorecardy nad grafem vás informují o aktuálních a plánovaných příjmech a nákladech na reklamu do konce měsíce. Pokud splníte celkové KPI, řekne vám, kolik by měly být vaše denní výdaje na akvizici.

Můžeme použít tzv. celkové MER, kde porovnáváme investice na konkrétní kampaň vs celkový obrat a sledovat jeho vývoj v čase. Můžeme tak explicitně určit, jakou změnu přineslo na celkovém obratu zvýšení/snížení investic do dané kampaně.

Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.