GA4 Tip #8 – Volba atribučního modelu

Atribuce v Google Analytics se vztahuje na proces přiřazení zásluh za konkrétní konverzi nebo akci uživatele konkrétnímu marketingovému kanálu nebo kontaktnímu bodu v rámci konverzní cesty. Modely atribuce nám umožňují pochopit, které marketingové kanály a kampaně nejvíce přispívají k dosažení našich obchodních cílů, a podle toho optimalizovat své marketingové strategie.

Ve výchozím nastavení používá služba Google Analytics atribuční model posledního kliknutí (last-click), který připisuje 100% zásluh za konverzi poslednímu kontaktnímu bodu, se kterým uživatel komunikoval před konverzí. K dispozici jsou však i jiné atribuční modely, které zohledňují několik dotykových bodů na cestě uživatele, jako například model prvního kliknutí, lineární model a model časového rozpadu.

V Google Analytics 4 je výchozí tzv. Cross-channel data-driven atribuce, tedy atribuce založená na datech, která připisuje konverze na základě toho, jak se lidé zapojují do různých reklam a rozhodují o nákupu. Využívá údaje o chování uživatelů, které klíčová slova, reklamy a kampaně mají největší vliv na konverze. Google Analytics tak “rozbíjí” konverze na menší části v rámci konverzní cesty a přiřadí například 1 konverzi 3 zdrojům v poměru 0.4 + 0.4 + 0.2.

Příklad konverzní cesty:

Google search > Facebook remarketing > Affiliate > NÁKUP

Universal Analytics (last click) konverzie
Google = 0
Facebook = 0
Affiliate = 1

Google Analytics 4 (data-driven) konverzie
Google = 0.3
Facebook = 0.1
Affiliate = 0.6

V Universal Analytics (UA) nebylo možné nastavovat atribuční model. Last click byl výchozí. V GA4 si však můžeme vybrat prozatím ze 7 atribučních modelů. Data si můžeme navzájem i srovnávat mezi modely. Proto je důležité, jaký model si vybereme. Rozdíly mohou být markantní.

Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.