GA4 Tip #11 – Přizpůsobení UI reportů na míru

Reporty v GA4 se oproti UA změnily takto:

Všechno co na tomto obrázku nenajdete si musíte sami vytvořit. Pro práci s reporty je třeba porozumět jejich struktuře. V části Reports existují 3 úrovně reportů:

  1. Collections – sada reportů (např. Life cycle)
  2. Topics – téma reportů (např. Acquisition)
  3. Report – konkrétní reporty (např. User acquisition). Existují 2 druhy:
  4. Overview report – dashboard shrnující celé téma
  5. Detail report

Každé GA4 má přednastavenou skladbu reportů jak je na obrázku uvedeno. Toto boční menu však můžeme měnit pomocí Library. Můžete si přidat zcela novou kolekci reportů nebo změnit stávající. Vymazat nepotřebné reporty a naopak přidat nové. Nové reporty můžete přidat z knihovny, nebo si vytvořit vlastní. Tvorba vlastních je však částečně limitována.

Reporty ohledně atribuce se přesunuly pod úplně jinou část nazvanou Advertising v levém hlavním menu.


Gabriel Jurčo

Gabi se za 5 let strávených v 6clickz vyprofiloval na e-commerce konzultanta, kde má na starosti mezinárodní e-shopy s 6+ trhy a 8-cifernými obraty.